Start / Nyheter / Norskferdigheter

Norskferdigheter

Konkrete krav til norskferdigheter – B1

OKOS har gjennom mange år opplevd for mange lærlinger og søkere til læreplass med for dårlige norskferdigheter

For å gjennomføre læretida på en god måte, yte tjenester på en kvalitetsmessig og forsvarlig måte og for å bestå fagprøve må norskferdighetene være på et visst nivå. Vi ser nå at vi har hatt flere hevinger av lærekontrakt pga språkproblemer. Andelen ikke bestått er også betydelig høyere i denne gruppa. Dette oppleves ofte som en personlig tragedie for den enkelte og det er svært vanskelig for arbeidsplassen.
 Med dette som bakgrunn og med bakgrunn i språktester av lærlinger med minoritetsspråklig bakgrunn (frivillig) har OKOS` styre høsten 2019 vedtatt språkkrav. «Kompetanse Norge» har utviklet språktester i lese- , lytte-, skrive- og muntlige ferdigheter. Karakterene er fra A1 – B2 (C1) hvor A1 er laveste nivå. Resultatene fra testene viser tydelig at B1 på alle fire deltestene må være minstekrav for å fungere godt nok i «våre» virksomheter. Ved tvil om norskferdigheter må søkere til læreplass legge fram dokumentasjon på at de har B1- nivå, eventuelt ta testen. Dette gjelder selv om alle fag er bestått på videregående skole. 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.